Investeren in windpark loont wellicht meer

Over windenergie investeren, particulier, windmolens, windpark.

We kennen allemaal zonne-energie, maar ook windmolens komen steeds meer in opmars. De kleine windmolen op je dak, heeft ook wel iets uitdagends. Je kunt iedere keer weer opnieuw de hoeveelheid energie bijhouden die is opgewekt. Economisch gezien is het minder interessant. Meedoen aan een windmolenpark zou meer rendement kunnen opleveren.Kleine windmolen verdient zich niet terug De aanschaf en installatie van een mini-windturbine is vrij duur.

De prijzen variëren van 600 euro tot vele duizenden euro’s voor molens met vermogens van enkele honderden Watts tot enkele duizenden Watts. De installatie van de molen op je dak zou ca. 2000 tot 3000 euro kosten. Dit hangt ook sterk af van het type molen en andere factoren. De investering verdient zich niet terug binnen de technische levensduur van twintig jaar.Karige subsidies vanuit de overheid Er zijn momenteel nog niet zoveel subsidiemogelijkheden voor particulieren.

Er is hierover geen nationaal beleid. Enkele provincies en gemeenten geven subsidies voor kleine windmolens. Dit zijn meestal vrij kleine bedragen. Deze worden gegeven op basis van lokale klimaatafspraken. Informeer of jouw gemeente subsidies verstrekt. De rijksoverheid stimuleert de kleine windmolens niet. Zij ziet dit niet als een interessant middel om nationale doelstellingen voor windenergie te realiseren. Daarom worden er op dit moment nog geen subsidies hiervoor gegeven.

Bij het Nationaal Energiebespaarfonds kun je een aanvraag voor een lening indienen wanneer de kosten van de isolatie van energie minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 bedragen. Je leent dit bedrag tegen een vaste rente van 3,4tot 3,8 %.Winddelen kopen De laatste tijd zijn er verschillende initiatieven om deel te nemen aan windparken. Er zijn projecten waarbij een windmolen wordt opgedeeld in Winddelen. Deze kosten ca. €200.- per stuk. Met een Winddeel ben je mede-eigenaar.

Jaarlijks wordt ca. 500 kWh aan stroom opgewekt. Dit is 1/7 deel van het totaalverbruik van een gemiddeld huishouden. Je hebt hier recht op zolang de molen draait. Dit varieert van 12 tot 20 jaar. De stroom wordt via een energiebedrijf in mindering gebracht op je nota. De energieprijs is vast waardoor je geen last hebt van stijgende stroomprijzen. Het rendement zou minimaal 7,1 procent per jaar bedragen. Toch is het raadzaam dit goed uit te rekenen.

Je moet namelijk ook exploitatiekosten betalen voor onderhoud van de molen.Beleggen in windparken op de Noordzee Dit vraagt om een hogere investering; je kunt meedoen vanaf ca. €1030.- De plaatsing van molens op zee kost meer dan op land, maar de elektriciteitsopbrengst is hoger omdat het harder en vaker waait. Overweeg je om hierin te investeren, maar heb je het geld niet direct beschikbaar? Dan kun je overwegen om het geld vooraf te lenen.

Windparken kunnen een leuke opbrengst opleveren, maar zonder risico is het niet. Het verwachte rendement zou 7 tot 10 procent zijn, maar de waarde van het aandeel vermindert als het minder waait. Investeren in een eigen windmolen is economisch gezien nog niet echt rendabel. Mogelijk zijn aandelen of het kopen van winddelen lucratiever. En het levert zeker milieuwinst op!