fbpx

CPB voorspelt toename van windenergie in 2050

Windenergie in Nederland 2050, duurzaam, Windenergie, zonne-energie

Volgens het Centraal Planbureau komt onze elektriciteit in 2050 voor het grootste deel uit windenergie, kolencentrales en biomassa. Het onderzoek naar voorspellingen voor de Europese elektriciteitsmeter in 2050 kent een model dat stuurt op de laagste maatschappelijke kosten. Het CPB heeft meerdere mogelijkheden doorberekend met o.a. verschil in gewenste CO2-uitstoot en in kosten voor wind, zon en andere duurzame bronnen. Daaruit blijkt dat windenergie, kolencentrales en biomassa de beste oplossingen zijn voor het grootschalig opwekken van elektriciteit.

Ontwikkelingen hangen af van Europese keuzes Het onderzoek is nog niet door het CPB volledig gepubliceerd. Tijdens een bijeenkomst van ingenieursvereniging KIVI besprak onderzoeker Rob Aalbers al de scenario’s uit het onderzoek. Zo leiden kolen en biomassa met CO2-opslag tot een lagere elektriciteitsprijs dan wanneer er sprake is van geen CO2-opslag. Keuzes in soort duurzame energie hangen vooral af van het beleid. Is dat gematigd, dan zijn kolen een goede oplossing.

Wil Europa sterk CO2 verminderen, dan is biomassa interessanter. Opslag van CO2 uit kolen of biomassa begint volgens de onderzoekers sowieso al in 2020. Dat betekent dat proeven met CO2-opslag prioriteit hebben en wind op zee meer naar de achtergrond verdwijnt. Gaat Europa echter een streng klimaatbeleid voeren, dan gaat offshore windenergie een belangrijke rol spelen. Wordt dat beleid gematigd, dan ontwikkelt deze sector zich pas na 2040. Brede toepassing van windenergie zorgt op zijn beurt dat kerncentrales met hoge vaste lasten niet meer kunnen bestaan.

Zeker is dat de rol van wind op land de komende 20 jaar sterker wordt en dat we meer windmolens in ons landschap gaan zien. In de onderstaande video geeft Essent uitleg over windenergie.Verrassend: geen zonne-energie op grote schaal Hoewel zonne-energie voor particulieren relatief eenvoudig te gebruiken is, blijkt grootschalige inzet van zonnepanelen meer problemen op te leveren. Dat komt onder meer omdat veel elektriciteit gebruikt wordt tijdens de Europese winter.

In deze periode schijnt de zon nu eenmaal minder vaak. Daarom is zonne-energie op grote schaal gebruiken alleen mogelijk als de elektriciteit die in de zomer wordt opgewekt kan worden opgeslagen. Dat betekent het opzetten van een kostbare infrastructuur. De andere vormen van duurzame energie zijn daarom interessanter voor de toekomst. Het is wel nog even afwachten wat beleidsmakers gaan doen. In de afbeelding hieronder ziet u hoe de gemiddelde Nederlander zijn energie gebruikt.