Windenergie voor particulier nog in kinderschoenen

Er zijn verschillende mogelijkheden voor particulieren om windenergie te stimuleren. De laatste tijd hebben we veel geschreven over de kleine windmolens voor op je dak. Op dit moment is dat nog zeker geen gemeengoed in Nederland. Een andere mogelijkheid is om deel te nemen als aandeelhouder in een windmolenpark. De overheid maakt het niet makkelijk voor de particulier als het gaat om windenergie. Zonnepanelen vinden gretig aftrek, maar de markt voor de kleine windmolens moet nog groeien.

Sowieso moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente waar je woont. Lang niet alle gemeenten weten hoe met de regelgeving om te gaan. Kleine windturbines zijn maximaal 15 meter hoog Er zijn windmolens met een horizontale as en met een verticale as. Ze hebben een relatief klein vermogen. Welke type je moet kiezen hangt af van waar je woont. Je bent beter af met een horizontale-asturbine aan de kust of in het open veld. Verticale-asturbines doen het beter in de bebouwde omgeving.

Hier komen vaker windvlagen voor en de windrichting is meer variabel. Toch kunnen ook deze molens het beste in kustprovincies geplaatst worden. Als het gaat om een flat, dan moet de molen wel boven de bebouwde omgeving uitkomen. Alleen gebouwen met een hoogte van meer dan twintig meter zijn geschikt. Tenzij ze twee keer zo hoog zijn als de gebouwen of bomen in de omgeving. Van de Horizontale-asturbine heb je het ‘propellertype’.

Van de Verticale-asturbine heb je twee types: Bij het ‘Darrieus’ type wordt de energie uit de wind gehaald op het moment dat de wieken dwars op de wind bewegen. Het ‘Savonius’ type wekt energie op doordat de wind de wieken wegduwt. De rotor beweegt niet sneller dan de wind. Veel voorbereiding bij aanschaf en plaatsing van kleine windmolen Er komt veel bij kijken als je overweegt een kleine windmolen te nemen. Allereerst moet je de gesteldheid van het windaanbod bestuderen op de plek waar je woont.

Om de windsterkte te kunnen bepalen moet je windmetingen uitvoeren. Is een gemiddelde windsterkte van meer dan 5,5 m/s bereikt, dan zit je goed. Informeer vooraf bij de gemeente over mogelijkheden tot het verkrijgen van een vergunning voordat je de hele procedure gaat starten. Heeft dit kans van slagen, dan is een bouwtechnisch onderzoek nodig naar de dakconstructie van jouw huis. Daarnaast moet je de verschillende turbine modellen bestuderen om een goede keuze te kunnen maken.

De prijzen verschillen nogal: van €600.- tot vele duizenden euro’s. Een windrijke locatie is daarvoor essentieel. Zelfs bij een optimale energieopbrengst verdient de investering zich niet snel terug. Milieuoverwegingen spelen daarom een belangrijkere rol dan economische motieven.Meedoen aan een windpark op zee Grote windmolens wekken veel meer elektriciteit op dan kleine windmolens. Deze turbines zijn echter voor particulieren niet weggelegd. Deelnemen aan een windpark op zee is echter wel mogelijk.

Er zijn organisaties die hierin investeren. Je kunt hier dan aandelen kopen en op die manier duurzame energie stimuleren en er mogelijk rendement uit halen. Het gaat om grotere turbines van ca. 3,3 MW per stuk. Bij deze projecten kunnen vaak meer dan 100.000 gezinnen profiteren van schone energie.