Privacy Policy

Datum van laatste wijziging: 18 Mei, 2023

 1. INLEIDING

Innwind, gevestigd op Weena 690, 3012 CN, Rotterdam , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Innwind verzamelt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 1. DOEL EN GRONDSLAG VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Innwind verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Innwind analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 1. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Innwind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 1. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Innwind verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Innwind gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

 1. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 1. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

Innwind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via [Uw Email].

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. De wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Het wordt aanbevolen om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 1. DERDEN WEBSITES

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 1. MINDERJARIGEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [Uw Email], dan verwijderen wij deze informatie.

 1. KLACHTEN

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Innwind, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. CONTACTGEGEVENS

Innwind Weena 690, 3012 CN, Rotterdam, info@innwind.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 18 Mei, 2023.